קהילה קונסטנץ

SYNAGOGENGEMEINDE KONSTANZ

Schottenstraße 73

Am 28 April 2013 - Gemeinde Pforzheim.
Seminar - "Lag ba-Omer"