קהילה קונסטנץ

SYNAGOGENGEMEINDE KONSTANZ

Schottenstraße 73

Am 03 Oktober 2012 - Gemeinde Freiburg.
Seminar - "SUKKOT"